Изберете тип компресия и битова дълбочина за NEF ( RAW ) снимки.

NEF ( RAW ) Компресия

опция

Описание

N

[ Компресиран без загуба ]

NEF изображенията се компресират с помощта на обратим алгоритъм. Получените файлове са около 60% до 80% от размера на некомпресираните снимки.

O

[ Компресиран ]

NEF изображенията се компресират с помощта на необратим алгоритъм. Получените файлове са около 45% до 65% от размера на некомпресираните снимки.

NEF ( RAW ) битова дълбочина

опция

Описание

q

[ 12-битов ]

NEF ( RAW ) изображенията се записват с битова дълбочина от 12 бита.

r

[ 14-битов ]

NEF ( RAW ) изображенията се записват с битова дълбочина от 14 бита. Файловете, записани с битова дълбочина от 14 бита, съдържат повече цветни данни от снимките, записани с помощта на [ 12-bit ]. Файловете, записани с битова дълбочина от 14 бита, също са по-големи от снимките, записани с помощта на [ 12-bit ].