Изберете файлов формат за снимки. За повече информация вижте „Настройване на качеството на изображението“ ( Регулиране на качеството на изображението ).