Преместването на фокуса автоматично променя фокуса в поредица от снимки. Използвайте го, за да правите снимки, които по-късно ще бъдат комбинирани чрез наслагване на фокуса, за да създадете едно изображение с увеличена дълбочина на полето. За повече информация вижте „Промяна на фокуса върху поредица от снимки (Снимане с изместване на фокуса)“ ( Промяна на фокуса върху поредица от снимки (Снимане с изместване на фокуса) ).