Правете снимки на избрания интервал, докато не бъде записан определеният брой снимки. За повече информация вижте „Правене на снимки през зададен интервал (Снимане с таймер през интервал)“ ( Правене на снимки през зададен интервал (Снимане с таймер през интервал) ).