Активирайте електронния затвор по време на снимане с преглед на живо, за да заглушите звуците на затвора и да премахнете вибрациите, генерирани от механичния затвор. За повече информация вижте „Електронният затвор (Безшумна фотография с Live View)“ ( Електронният затвор (Безшумна фотография с Live View) ).