Изберете размера в пиксели на снимките, записани с камерата. За повече информация вижте „Избор на размер на изображение“ ( Избор на размер на изображението ).