Изберете ролята на картата в слот 2, когато две карти с памет са поставени във фотоапарата. За повече информация вижте „Използване на две карти с памет“ ( Използване на две карти с памет ).