Контролът на винетирането намалява „винетирането“ – спад в яркостта по краищата на снимката – със степен, която варира от обектив до обектив. Ефектите му са най-забележими при максимална бленда. Контролът на винетирането се прилага само за снимки, направени с обективи тип G, E и D (с изключение на PC обективи).

опция

Описание

e

[ високо ]

Изберете количеството контрол на винетирането, извършвано от (по ред от високо към ниско) [ Високо ], [ Нормално ] и [ Ниско ].

g

[ Нормално ]

f

[ ниско ]

[ Изключено ]

Контролът на винетирането е деактивиран.

Винетен контрол
  • Винетният контрол не се прилага за:

    • Снимки, направени с помощта на елемента [ Многократна експозиция ] в менюто за снимане на снимки

    • Филми

  • В зависимост от сцената, условията на снимане и вида на обектива, JPEG изображенията може да показват „шум“ (мъгла) или прекомерна обработка по ръба на кадъра, което води до промени в периферната яркост. В допълнение персонализираните Picture Controls и предварително зададените Picture Controls, които са били променени от настройките по подразбиране, може да не дадат желания ефект. Направете тестови снимки и вижте резултатите на монитора.