Камерата автоматично прави снимки на избрани интервали, за да създаде филм с изтичане на времето. За повече информация вижте „Създаване на филм от снимки (забавен филм)“ ( Създаване на филм от снимки (Time-Lapse Movie) ).