Изберете [ Вкл. ], за да намалите цилиндърното изкривяване, когато снимате с широкоъгълни обективи, и за да намалите изкривяването като възглавница, когато снимате с дълги обективи.

  • [ Автоматичен контрол на изкривяването ] е наличен само с обективи тип G, E и D. Някои обективи от този тип, включително PC и обективи с рибешки очи, обаче не се поддържат. Резултатите не са гарантирани с обективи, които не се поддържат.

Автоматичен контрол на изкривяването
  • Когато е избрано [ Вкл. ], времето, необходимо за обработка на снимките преди започване на записа, може да се увеличи.

  • Колкото по-голям е контролът на изкривяването, толкова по-голяма е площта, изрязана от краищата на рамката.

  • Преди да използвате автоматичен контрол на изкривяването с DX обективи, изберете [ Включено ] за [ Област на изображение ] > [ Автоматично DX изрязване ] или изберете [ DX (24×16) ] за [ Избор на област на изображение ]. Избирането на други опции може да доведе до силно изрязани снимки или до снимки със силно периферно изкривяване.

  • Автоматичният контрол на изкривяването не се прилага за филми.