Снимките, направени при висока ISO чувствителност, могат да бъдат обработени, за да се намали „шумът“ (произволно разположени ярки пиксели).

опция

Описание

[ високо ]

Намалете шума в снимките, направени при всяка ISO чувствителност. Колкото по-висока е чувствителността, толкова по-голям е ефектът. Изберете степента на извършено намаляване на шума от [ High ], [ Normal ] и [ Low ].

[ Нормално ]

[ ниско ]

[ Изключено ]

Намаляването на шума се извършва само при необходимост. Степента на извършеното намаляване на шума винаги е по-ниска, отколкото когато е избрано [ Low ].