Запишете две до десет NEF ( RAW ) експонации като една снимка. За повече информация вижте „Комбиниране на множество експозиции в една снимка (Множествена експозиция)“ ( Комбиниране на множество експозиции в една снимка (Множествена експозиция) ).