Запазете детайлите в светлините и сенките, създавайки картини с естествен контраст. За повече информация вижте „Активно D‑Lighting“ ( Активен D-Lighting ).