Zdjęcia są zapisywane przy użyciu nazw plików składających się z „DSC_”, po którym następuje czterocyfrowa liczba i trzyliterowe rozszerzenie. Opcja [ Nazwa pliku ] służy do wybierania trzech liter zastępujących część nazwy pliku „ DSC ”. Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania tekstu, zobacz „Wprowadzanie tekstu” ( Wprowadzanie tekstu ).

Nazwy plików
 • Nazwy plików mają postać „DSC_nnnn.xxx”. nnnn to liczba od 0001 do 9999. xxx to jedno z poniższych rozszerzeń, przypisane zgodnie z wybranymi opcjami jakości obrazu i typu pliku:

  • NEF : zdjęcia w NEF ( RAW ).

  • JPG: zdjęcia w JPEG (wysoka, normalna lub podstawowa).

  • MOV: filmy MOV

  • MP4: filmy MP4

  • NDF: Odkurz dane referencyjne

 • Obrazy utworzone przy użyciu opcji [ Adobe RGB ] wybranej dla [ Przestrzeń kolorów ] mają nazwy plików w postaci „_DSCnnnn.xxx”.

 • Na każdej parze zdjęć zarejestrowanych przy ustawieniach jakości obrazu NEF ( RAW )+ JPEG obrazy NEF i JPEG mają te same nazwy plików, ale różne rozszerzenia.