Kontrola winietowania zmniejsza „winietowanie” – spadek jasności na krawędziach zdjęcia – w stopniu zmiennym w zależności od obiektywu. Jego efekty są najbardziej zauważalne na maksymalnym otworze. Kontrola winiety dotyczy wyłącznie zdjęć wykonanych obiektywami typu G, E i D (z wyłączeniem obiektywów PC).

Opcja

Opis

e

[ Wysoka ]

Wybierz stopień kontroli winietowania (w kolejności od wysokiego do niskiego) [ Wysoka ], [ Normalna ] i [ Niska ].

g

[ Normalny ]

f

[ Niski ]

[ Wył. ]

Kontrola winiety wyłączona.

Kontrola winiet
  • Kontrola winiety nie dotyczy:

    • Zdjęcia zrobione przy użyciu pozycji [ Wielokrotna ekspozycja ] w menu fotografowania

    • Kino

  • W zależności od sceny, warunków fotografowania i typu obiektywu na obrazach JPEG mogą występować „szumy” (mgła) lub nadmierne przetwarzanie na krawędziach kadru, które powoduje zmiany w jasności peryferyjnej. Ponadto niestandardowe ustawienia Picture Control i wstępnie ustawione ustawienia Picture Control, które zostały zmodyfikowane w stosunku do ustawień domyślnych, mogą nie dawać pożądanego efektu. Zrób zdjęcia próbne i wyświetl wyniki na monitorze.