Zmniejsz efekt migotania z takich źródeł światła, jak świetlówki lub lampy rtęciowe. Migotanie może powodować nierówną ekspozycję lub (w przypadku zdjęć wykonanych w trybach ciągłego wyzwalania migawki) niespójną ekspozycję lub zabarwienie.

Opcja

Opis

[ Ustawienie redukcji migotania ]

Po wybraniu opcji [ Włącz ] aparat będzie synchronizował zdjęcia w celu ograniczenia efektu migotania.

 • Należy pamiętać, że liczba klatek na sekundę w przypadku zdjęć seryjnych może spaść lub stać się nieregularna po wybraniu opcji [ Włącz ].

[ Wskaźnik redukcji migotania ]

Wybierz, czy ikona MIGACIA ma być wyświetlana na monitorze lub w wizjerze, gdy opcja [ Włącz ] jest wybrana dla [ Ustawienie redukcji migotania ]. Po wybraniu opcji [ Wł. ] ikona MIGANIA będzie wyświetlana w różnych momentach podczas fotografowania z użyciem wizjera i w trybie podglądu na żywo. Różnice są następujące:

 • Podczas fotografowania z użyciem wizjera ikona MIGANIE jest wyświetlana w przypadku wykrycia migotania po naciśnięciu spustu migawki do połowy.

 • Podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo ikona migotania będzie wyświetlana przez cały czas, niezależnie od tego, czy wykryto migotanie.

Redukcja migotania: Ograniczenia

Pozycja [ Redukcja migotania ] w menu fotografowania nie działa w niektórych warunkach, m.in. gdy:

 • W trybie wyzwalania wybrano

  Mup

 • Ch
  jest wybierany jako tryb wyzwalania migawki podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo

 • Opcja [ Wł. ] jest wybrana dla opcji [ Ciche fotografowanie w trybie podglądu na żywo ] w menu fotografowania podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo

 • Opcja [ Wł. ] jest wybrana dla [ Cicha fotografia ] w odpowiednim podmenu podczas fotografowania z interwalometrem, nagrywania filmu poklatkowego lub zmiany ostrości

 • HDR jest włączony

 • Tryb opóźnienia ekspozycji jest włączony

 • Czas otwarcia migawki jest ustawiony na A (czas B) lub % (czas)

Redukcja migotania
 • Zrób zdjęcie próbne i obejrzyj rezultaty przed wykonaniem dodatkowych zdjęć.

 • W zależności od źródła światła redukcja migotania może nieznacznie opóźnić reakcję migawki. Podczas fotografowania seryjnego liczba klatek na sekundę może spaść lub stać się nieregularna.

 • Redukcja migotania umożliwia wykrycie migotania przy częstotliwościach 100 i 120 Hz (odpowiednio związanych z zasilaczami prądu przemiennego o częstotliwości 50 i 60 Hz). Pożądane rezultaty mogą nie zostać osiągnięte, jeśli częstotliwość zasilania zmieni się podczas fotografowania seryjnego.

 • W zależności od źródła światła i warunków fotografowania, na przykład w przypadku jasno oświetlonych scen lub scen z ciemnym tłem, migotanie może nie zostać wykryte lub pożądane rezultaty mogą nie zostać osiągnięte.

 • Pożądanych efektów nie można uzyskać także przy zastosowaniu oświetlenia dekoracyjnego i innego niestandardowego oświetlenia.