Wybierz typ kompresji i głębię bitową zdjęć w formacie NEF (RAW).

Kompresja NEF (RAW)

Opcja

Opis

N

[ Skompresowany bezstratnie ]

Obrazy NEF są kompresowane przy użyciu algorytmu odwracalnego. Wynikowe pliki mają rozmiar od około 60% do 80% nieskompresowanych zdjęć.

O

[ Skompresowany ]

Obrazy NEF są kompresowane przy użyciu nieodwracalnego algorytmu. Wynikowe pliki mają rozmiar od około 45% do 65% nieskompresowanych zdjęć.

Głębokość bitowa NEF (RAW)

Opcja

Opis

q

[ 12-bitowy ]

Zdjęcia w formacie NEF (RAW) są rejestrowane z 12-bitową głębią bitową.

r

[ 14-bitowy ]

Zdjęcia w formacie NEF (RAW) są rejestrowane z 14-bitową głębią bitową. Pliki nagrane z 14-bitową głębią bitową zawierają więcej danych kolorów niż zdjęcia nagrane przy użyciu [ 12-bit ]. Pliki nagrane z 14-bitową głębią bitową są również większe niż zdjęcia nagrane przy użyciu [ 12-bitów ].