Wybierz typ kompresji i głębię bitową dla zdjęć w NEF ( RAW ).

Kompresja NEF ( RAW ).

Opcja

Opis

N

[ Skompresja bezstratna ]

Zdjęcia NEF są kompresowane przy użyciu algorytmu odwracalnego. Wynikowe pliki mają około 60% do 80% rozmiaru nieskompresowanych obrazów.

O

[ Skompresowany ]

Zdjęcia NEF są kompresowane przy użyciu nieodwracalnego algorytmu. Powstałe pliki mają około 45% do 65% rozmiaru nieskompresowanych obrazów.

Głębia bitowa NEF ( RAW ).

Opcja

Opis

q

[ 12-bitowy ]

Zdjęcia w formacie NEF ( RAW ) są zapisywane z 12-bitową głębią bitową.

r

[ 14-bitowy ]

Zdjęcia NEF ( RAW ) są zapisywane z głębią bitową wynoszącą 14 bitów. Pliki nagrane z 14-bitową głębią bitową zawierają więcej danych dotyczących koloru niż zdjęcia nagrane przy użyciu formatu [ 12-bitowego ]. Pliki zapisane z 14-bitową głębią bitową są również większe niż zdjęcia zapisane przy użyciu formatu [ 12-bitowego ].