Zdjęcia wykonane przy wysokich czułościach ISO można poddać obróbce w celu ograniczenia „szumów” (losowo rozmieszczonych jasnych pikseli).

Opcja

Opis

[ Wysoka ]

Redukcja szumów na zdjęciach wykonanych przy wszystkich czułościach ISO. Im wyższa czułość, tym większy efekt. Wybierz stopień redukcji szumów spośród opcji [ Wysoka ], [ Normalna ] i [ Niska ].

[ Normalny ]

[ Niski ]

[ Wył. ]

Redukcja hałasu jest wykonywana tylko w razie potrzeby. Stopień redukcji szumów jest zawsze niższy niż w przypadku wybrania opcji [ Niski ].