Redukcja „szumów” (jasnych punktów lub mgły) na zdjęciach wykonanych przy długich czasach otwarcia migawki.

Opcja

Opis

[ Wł. ]

Redukcja szumów na zdjęciach wykonanych przy czasach otwarcia migawki dłuższych niż 1 s.

[ Wył. ]

Redukcja szumów przy długim czasie ekspozycji wyłączona.

  • Redukcja szumów przy długiej ekspozycji jest przeprowadzana po wykonaniu zdjęcia. Podczas przetwarzania na panelu kontrolnym i w wizjerze będzie migać „ l m ”. Nie można robić zdjęć, dopóki wyświetlacz nie przestanie migać. Czas potrzebny na przetworzenie zdjęć po ich zrobieniu jest mniej więcej dwukrotnie dłuższy.

Redukcja szumów przy długiej ekspozycji

Jeśli aparat zostanie wyłączony przed zakończeniem przetwarzania, zdjęcie zostanie zapisane, ale redukcja szumów nie zostanie przeprowadzona.