Wybierz opcję [ ], aby zmniejszyć dystorsję beczkowatą podczas fotografowania obiektywami szerokokątnymi oraz aby zmniejszyć dystorsję poduszkową podczas fotografowania z użyciem długich obiektywów.

  • [ Automatyczna kontrola dystorsji ] jest dostępna tylko z obiektywami typu G, E i D. Niektóre obiektywy tego typu, w tym obiektywy PC i rybie oko, nie są jednak obsługiwane. Wyniki nie są gwarantowane w przypadku obiektywów, które nie są obsługiwane.

Automatyczna kontrola zniekształceń
  • Po wybraniu opcji [Wł. ] czas potrzebny na przetworzenie zdjęć przed rozpoczęciem nagrywania może się wydłużyć.

  • Im większa kontrola dystorsji, tym większy obszar przycięty od krawędzi kadru.

  • Przed użyciem automatycznej korekcji dystorsji z obiektywami DX wybierz opcję [ Wł. ] dla [ Obszar zdjęcia ] > [ Auto przycięcie DX ] lub wybierz [ DX (24×16) ] dla opcji [ Wybierz obszar zdjęcia ]. Wybranie innych opcji może skutkować mocno przyciętymi zdjęciami lub zdjęciami z poważnymi zniekształceniami peryferyjnymi.

  • Automatyczna kontrola dystorsji nie dotyczy filmów.