Wybierz opcję [ Wł. ], aby zredukować zniekształcenie beczkowe podczas fotografowania z obiektywami szerokokątnymi i zredukować zniekształcenie poduszkowe podczas fotografowania z długimi obiektywami.

  • Opcja [ Automatyczna kontrola zniekształceń ] jest dostępna tylko w przypadku obiektywów typu G, E i D. Niektóre obiektywy tego typu, w tym obiektywy PC i obiektywy typu rybie oko, nie są jednak obsługiwane. Wyniki nie są gwarantowane w przypadku obiektywów, które nie są obsługiwane.

Automatyczna kontrola zniekształceń
  • Jeśli wybrane jest ustawienie [ Wł. ], czas potrzebny na przetworzenie zdjęć przed rozpoczęciem nagrywania może się wydłużyć.

  • Im większa kontrola zniekształceń, tym większy obszar przycięty od krawędzi kadru.

  • Przed użyciem automatycznej kontroli dystorsji w obiektywach DX wybierz opcję [ Wł. ] dla [ Obszar obrazu ] > [ Automatyczny kadr DX ] lub wybierz [ DX (24×16) ] dla [ Wybierz obszar zdjęcia ]. Wybranie innych opcji może skutkować mocno przyciętymi zdjęciami lub zdjęciami z poważnymi zniekształceniami brzegowymi.

  • Automatyczna kontrola zniekształceń nie dotyczy filmów.