Du kan vælge udløserindstillingen for billeder taget i filmtilstand ( 0 Optagelse af film ( b -tilstand) ).

Mulighed Beskrivelse
U Enkelt stel Kameraet tager et billede, hver gang der trykkes på udløserknappen. Uanset hvilken indstilling der er valgt, kan der maksimalt tages 40 billeder med hver film.
c Sammenhængende Kameraet tager billeder, mens udløserknappen holdes nede; den tid, der er til rådighed for serieoptagelsen, vises på optagedisplayet. Billedhastigheden varierer med den indstilling, der er valgt for Billedstørrelse/billedhastighed i filmoptagelsesmenuen. Der kan kun tages ét billede ad gangen, mens filmoptagelse er i gang.