Slå indbyggede eller eksterne mikrofoner til eller fra, eller juster mikrofonfølsomheden. Vælg Auto for at justere følsomheden automatisk eller Mikrofon fra for at slå lydoptagelse fra; for at vælge mikrofonfølsomhed manuelt, vælg Manuel og vælg en følsomhed.

Ikonet 2

Film, der er optaget med mikrofon fra valgt for mikrofonfølsomhed , er angivet med et 2 -ikon.