Opret kopier med reduceret perifer forvrængning. Vælg Auto for at lade kameraet korrigere forvrængning automatisk, og foretag derefter finjusteringer ved hjælp af multivælgeren, eller vælg Manuel for at reducere forvrængning manuelt. Bemærk, at Auto ikke er tilgængeligt med billeder, der er taget med indstillingen Auto forvrængningskontrol i fotooptagelsesmenuen eller kopier, der tidligere er behandlet med Auto , og at forvrængningskontrol ikke kan udføres igen på kopier, der er oprettet med Manuel . Tryk på 2 for at reducere tøndeforvrængning, 4 for at reducere nålepudeforvrængning (effekten kan forhåndsvises i redigeringsdisplayet; bemærk, at større mængder forvrængningskontrol resulterer i, at flere af kanterne beskæres). Tryk på J for at gemme den retoucherede kopi.