Billedoverlejring kombinerer to eksisterende NEF (RAW) fotografier for at skabe et nyt billede, der gemmes separat fra originalerne.

+

 1. Vælg Billedoverlejring .

  Fremhæv Billedoverlejring i retoucheringsmenuen, og tryk på 2 . Billedoverlejringsindstillinger vil blive vist, med billede 1 fremhævet; tryk på J for at få vist en billedvalgsdialog med kun NEF (RAW)-billeder oprettet med dette kamera.

 2. Vælg det første billede.

  Brug multivælgeren til at fremhæve det første billede i overlejringen. For at se det fremhævede billede i fuld ramme skal du trykke og holde på X -knappen. Tryk på J for at vælge det fremhævede billede og vende tilbage til forhåndsvisningen.

 3. Vælg det andet billede.

  Det valgte billede vises som billede 1 . Fremhæv billede 2 og tryk på J , og vælg derefter det andet foto som beskrevet i trin 2.

 4. Juster forstærkningen.

  Fremhæv billede 1 eller billede 2 , og optimer eksponeringen for overlejringen ved at trykke på 1 eller 3 for at vælge forstærkningen fra værdier mellem 0,1 og 2,0. Gentag for det andet billede. Standardværdien er 1,0; vælg 0,5 for at halvere forstærkningen eller 2,0 for at fordoble den. Effekterne af forstærkning er synlige i Preview -kolonnen.

 5. Se forhåndsvisning af overlejringen.

  For at få vist kompositionen, tryk på 4 eller 2 for at placere markøren i Preview -kolonnen, tryk derefter på 1 eller 3 for at fremhæve Overlay og tryk på J (bemærk, at farver og lysstyrke i forhåndsvisningen kan afvige fra det endelige billede). Vælg Gem for at gemme overlejringen uden at vise en forhåndsvisning. Tryk på W for at vende tilbage til trin 4 og vælge nye billeder eller justere forstærkningen.

 6. Gem overlejringen.

  Tryk på J , mens forhåndsvisningen vises for at gemme overlejringen. Når et overlay er oprettet, vil det resulterende billede blive vist i fuld ramme.

Billedoverlejring

Kun NEF (RAW) fotografier med samme billedområde og bitdybde kan kombineres. Overlejringen gemmes i JPEG-finformat og har samme fotoinformation (inklusive optagelsesdato, måling, lukkerhastighed, blænde, optagetilstand, eksponeringskompensation, brændvidde og billedretning) og værdier for hvidbalance og billedkontrol som billede valgt til billede 1 . Den aktuelle billedkommentar føjes til overlejringen, når den gemmes; copyright-oplysninger kopieres dog ikke.