Маркирайте [ Да ] и натиснете J да възстановите опциите на менюто за заснемане на филми до стойностите им по подразбиране (По подразбиране на менюто за заснемане на филми ).