Изберете дали да активирате електронно намаляване на вибрациите в режим на филм ( Electronic VR ).