Намалете трептенето и лентите при снимане при флуоресцентно осветление или осветление с живачни пари по време на запис на филм. Изберете [ Auto ], за да позволите на камерата автоматично да избере правилната честота. Ако [ Auto ] не успее да даде желаните резултати, изберете [ 50 Hz ] или [ 60 Hz ] според честотата на локалното захранване. Изберете [ 50 Hz ] за зони с 50 Hz захранване, [ 60 Hz ] за области с 60 Hz захранване.

Намаляване на трептенето в менюто за заснемане на филми
  • Ако [ Auto ] не успее да даде желаните резултати и не сте сигурни относно честотата на локалното захранване, тествайте опциите от 50 и 60 Hz и изберете тази, която дава най-добри резултати.

  • Намаляването на трептенето може да не доведе до желаните резултати, ако обектът е много ярък. Ако случаят е такъв, опитайте да изберете по-малка бленда (по-голямо f-число).

  • Намаляването на трептенето може да не доведе до желаните резултати в режими, различни от M. Ако случаят е такъв, изберете режим M и изберете скорост на затвора, адаптирана към честотата на локалното захранване:

    • 50 Hz: 1/100 сек, 1/50 сек, 1/25 сек

    • 60 Hz: 1/125 сек., 1/60 сек., 1/30 сек