Записвайте филми във формат MOV или MP4.

  • Форматът на аудиозаписа варира в зависимост от формата на филмов файл. Линейният PCM се използва за MOV файлове и AAC за MP4 файлове.