Намалете дифракцията във филмите ( компенсация на дифракцията ).