Изберете размера на кадъра на филма (в пиксели) и честотата на кадрите. За повече информация вижте „Менюто i “ под „Размер на кадъра и скорост / Качество на изображението“ ( Размер на рамката и скорост / Качество на изображението ).