Изберете Picture Control за филми. Изберете [ Същото като настройките на снимките ], за да използвате опцията, избрана в момента за снимки ( Задаване на контрол на картината ).