Изберете как камерата да измерва експозицията в режим на филм. [ Точково измерване ] не е налично в менюто за заснемане на филми ( Измерване ).