Включете или изключете вградените или външни микрофони или регулирайте чувствителността на микрофона.

Вариант

Описание

[ Автоматично ]

Регулирайте чувствителността на микрофона автоматично.

[ Ръчно ]

Регулирайте чувствителността на микрофона ръчно. Изберете от стойности от [ 1 ] до [ 20 ]. Колкото по-висока е стойността, толкова по-висока е чувствителността; колкото по-ниска е стойността, толкова по-ниска е чувствителността.

[ Изключен микрофон ]

Изключете звукозаписа.

Филми без звук

Филмите, записани с [ Изключен микрофон ], избран за [ Чувствителност на микрофона ], са обозначени с икона 2