Запазете детайли в светлината и сенките, създавайки филми с естествен контраст. Изберете [ Същото като настройките на снимките ], за да използвате опцията, избрана в момента за снимки ( Active D-Lighting ).

[ Същото като настройките за снимки ]

Обърнете внимание, че ако в менюто за заснемане на филми е избрано [Същото като настройките на снимката ] за Active D-Lighting и е избрано [Auto ] в менюто за заснемане на снимки, филмите ще се заснемат с настройка, еквивалентна на [ Normal ].