Изберете от [ Високо качество ] и [ Нормално ]. За повече информация вижте „Менюто i “ под „Размер на кадъра и скорост / Качество на изображението“ ( Размер на рамката и скорост / Качество на изображението ).