Изберете [ Enable ], за да намалите усилването на микрофона и да предотвратите изкривяването на звука при запис на филми в силна среда.