Регулирайте следните настройки на ISO чувствителност за използване в режим на филм.

Вариант

Описание

[ Максимална чувствителност ]

  • Изберете горната граница за автоматично управление на ISO чувствителността от стойности между ISO 200 и Hi 2.0.

  • Избраната стойност служи като горна граница за ISO чувствителност в режими P , S и A и когато [ On ] е избрана за [ Auto ISO control (mode M) ] в режим M.

[ Автоматичен ISO контрол (режим M) ]

  • [ On ]: Активирайте автоматичното управление на ISO чувствителността в режим M.

  • [ Off ]: Използвайте стойността, избрана за [ ISO чувствителност (режим M ) ].

  • Независимо от избраната опция, автоматичното управление на ISO чувствителността се използва в режими, различни от M.

[ ISO чувствителност (режим M) ]

Изберете ISO чувствителността за режим M от стойности между ISO 64 (Z 7II) или 100 (Z 6II) и Hi 2.0.

Автоматичен контрол на чувствителността ISO
  • При висока ISO чувствителност може да се увеличи „шумът“ (произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии).

  • При висока ISO чувствителност камерата може да има затруднения с фокусирането.

  • Гореизложеното може да бъде предотвратено, като изберете по-ниска стойност за [ Настройки на ISO чувствителност ]> [ Максимална чувствителност ].