Регулирайте настройките за намаляване на вибрациите за режим на филм. Изберете [ Същото като настройките на снимките ], за да използвате опцията, избрана в момента за снимки ( Намаляване на вибрациите ).