Изберете баланса на бялото за филми. Изберете [ Същото като настройките на снимките ], за да използвате опцията, избрана в момента за снимки ( Баланс на бялото ).