Намалете винетирането във филми. Изберете [ Същото като настройките на снимките ], за да използвате опцията, избрана в момента за снимки ( Управление на винетката ).