Επιλέξτε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας για ταινίες. Επιλέξτε [ Ίδιο με τις ρυθμίσεις φωτογραφιών ] για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή που έχετε επιλέξει αυτήν τη στιγμή για φωτογραφίες ( Ορισμός ελέγχου εικόνας )