Μειώστε το "θόρυβο" (φωτεινά εικονοστοιχεία σε τυχαία απόσταση) σε ταινίες που έχουν εγγραφεί σε υψηλές ευαισθησίες ISO ( High ISO NR ).