Επισημάνετε το [ Ναι ] και πατήστε το J για να επαναφέρετε τις επιλογές μενού λήψης ταινιών στις προεπιλεγμένες τιμές τους ( Προεπιλογές μενού λήψης ταινιών ).