Διατηρήστε τις λεπτομέρειες σε επισημάνσεις και σκιές, δημιουργώντας ταινίες με φυσική αντίθεση. Επιλέξτε [ Ίδιο με τις ρυθμίσεις φωτογραφίας ] για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή που έχετε επιλέξει αυτήν τη στιγμή για φωτογραφίες ( Active D-Lighting ).

[ Ίδιο με τις ρυθμίσεις φωτογραφιών ]

Λάβετε υπόψη ότι εάν έχει επιλεγεί το [Ίδιο με τις ρυθμίσεις φωτογραφίας ] για Ενεργό φωτισμό D στο μενού λήψης ταινιών και το [ Αυτόματο ] έχει επιλεγεί στο μενού λήψης φωτογραφιών, οι ταινίες θα πραγματοποιούνται σε ρύθμιση ισοδύναμη με [ Κανονική ].