Αποθηκεύστε τα τροποποιημένα στοιχεία ελέγχου εικόνας ως προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου εικόνας ( Διαχείριση ελέγχου εικόνας )