Επιλέξτε μια περικοπή ταινίας (περιοχή εικόνας) από FX ή DX.