Επιλέξτε αν θα ενεργοποιήσετε τη μείωση ηλεκτρονικών κραδασμών σε λειτουργία ταινίας ( Electronic VR ).