Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα ενσωματωμένα ή εξωτερικά μικρόφωνα ή προσαρμόστε την ευαισθησία του μικροφώνου.

Επιλογή

Περιγραφή

[ Αυτόματο ]

Ρυθμίστε αυτόματα την ευαισθησία του μικροφώνου.

[ Εγχειρίδιο ]

Ρυθμίστε χειροκίνητα την ευαισθησία του μικροφώνου. Επιλέξτε από τιμές από [ 1 ] έως [ 20 ]. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο υψηλότερη είναι η ευαισθησία. όσο χαμηλότερη είναι η τιμή, τόσο χαμηλότερη είναι η ευαισθησία.

[ Απενεργοποιημένο μικρόφωνο ]

Απενεργοποιήστε την εγγραφή ήχου.

Ταινίες χωρίς ήχο

Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί με επιλεγμένο το [Μικρόφωνο απενεργοποιημένο ] για [ ευαισθησία μικροφώνου ] υποδεικνύονται με ένα εικονίδιο 2