Μειώστε το τρεμόπαιγμα και τη λωρίδα κατά τη λήψη με φωτισμό φθορισμού ή υδραργύρου κατά την εγγραφή ταινίας. Επιλέξτε [ Auto ] για να επιτρέψετε στην κάμερα να επιλέγει αυτόματα τη σωστή συχνότητα. Εάν το [ Αυτόματο ] δεν παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα, επιλέξτε [ 50 Hz ] ή [ 60 Hz ] σύμφωνα με τη συχνότητα της τοπικής τροφοδοσίας. Επιλέξτε [ 50 Hz ] για περιοχές με τροφοδοσία 50 Hz, [ 60 Hz ] για περιοχές με τροφοδοσία 60 Hz.

Μείωση τρεμοπαίγματος στο μενού λήψης ταινιών
  • Εάν το [ Auto ] αποτύχει να παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα και δεν είστε βέβαιοι ως προς τη συχνότητα της τοπικής τροφοδοσίας, ελέγξτε και τις επιλογές 50 και 60 Hz και επιλέξτε αυτήν που παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα.

  • Η μείωση τρεμοπαίγματος ενδέχεται να μην παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα εάν το θέμα είναι πολύ φωτεινό. Εάν συμβαίνει αυτό, δοκιμάστε να επιλέξετε μικρότερο άνοιγμα (υψηλότερος αριθμός f)).

  • Η μείωση τρεμοπαίγματος μπορεί να αποτύχει να παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε τρόπους διαφορετικούς από το M Εάν συμβαίνει αυτό, επιλέξτε τη λειτουργία M και επιλέξτε μια ταχύτητα κλείστρου προσαρμοσμένη στη συχνότητα της τοπικής τροφοδοσίας:

    • 50 Hz: 1/100 sec, 1/50 sec, 1/25 sec

    • 60 Hz: 1/125 sec, 1/60 sec, 1/30 sec