Επιλέξτε την ισορροπία λευκού για ταινίες. Επιλέξτε [ Ίδιο με τις ρυθμίσεις φωτογραφιών ] για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή που έχετε επιλέξει αυτήν τη στιγμή για φωτογραφίες ( Ισορροπία λευκού ).